50 38 thumb 728x381Svim svetim knjigama, religijama i hermetičkim učenjima treba prilaziti pažljivo, sa više znatiželje i analize, jer i to je nauka koja se bavi ljudima, svemirom i prirodom, samo sa drugog aspekta, simboličnog, metafizičkog – doduše psihološkog, ali teško kao takvog prepoznatljivog.

Prilazeći takvim pažljivim koracima otkrio sam mnogo stvari, i zaista ne znam kako da se ponašam povodom toga, fasciniran sam, i iznenađen uvijek, sve više i više, i to me sve više i tjera da dalje i dublje istražujem.

U ovom eseju ću se baviti sa stvaranjem zemlje u „dva dana“ –odnosno dva vremenska razdoblja.
Prićiću ovome i lingvistički, kroz fiziku i matematiku sad već znanim činjenicama, odnosno hipotezama i naučnim pretpostavkama. Obzirom da mnogi ovo koriste kao bajku i kontra argument, odlučio sam i to da pogledam i riješim.

Prićuću sa islamske filozofije i Kur'ana.

Ako odemo u suru 50 – Kaf, stih/ajet 38;

Mismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih - za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor.

Ovdje Gospodar kazuje da je stvorio nebesa i Zemlju za šest vremenskih razdoblja, na arapskom “Ayyams“ „Ayyaamin“.

Ayyams znači – period vremena, a ne bukvalno dan.

Zamislimo 6 dana, kao 6 blokova u nastavku – (možete i nacrtati na papir)

1  2 3 4 5 6

Eh sada, neki će opet argumentovati da Ayyams zapravo i bukvalno znači Dana, ja ću pokušati okazati da to nije tako. Mi asociramo dane kao 24h, obzirom kako mi percipiramo dane, mi pretpostavljamo da je Ayyams dan od 24h. Ali, u suri 22 – Hadždž, ajet 47 kaže:

Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, a Allah će ispuniti prijetnju Svoju;  samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vašem računanju.

Također, sura 70 – Stepeni, ajet 4 kaže: k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje...

Obzirom da se Ayyams u prvoj navedenoj suri referiše kao hiljadu godina, a u drugoj navedenoj suri kao pedeset hiljada godina, znamo onda da Ayyams ne znači bukvalno dan,  niti hiljadu godina niti pedeset hiljada godina (što je samo bio primjer), nego znači neki određeni vremenski period, kao što je to preveo i Besim Korkut.


Kao da neko kaže: Ja sam nekoliko jedinica visok; da li je metara, milja, centimetara itd.
ne zna se našta je tačno mislio. (banalan primjer).

Kada smo to riješili, idemo dalje. Sura 41, Fussilat (Obašnjenje) ajet 9 kaže:

Reci: "Zar, zaista, nećete da vjerujete u Onoga koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio - i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!"

Ovdje se kaže da je bilo potrebno 2 vremenska perioda/razdoblja (Ayyams) za stvaranje planeta Zemlje.


Nauka kaže da je svemir star oko 13.8 Billiona/Milijardi godina,također kažu da je Zemlja stara oko 4,5 Biliona/Milijardi godina. (4.543 billion years)

Ovo znači da Zemlja zauzima 33% cjelokupne starosti svemira
. (Odmah trebamon uočiti ovaj broj– 33!).

Da se vratimo na „blokove“ – sjećate li se da je Zemlja stvorena u 2 vremenska razdoblja, 
a 2 vremenska razdoblja od 6 je 33%, odnosno ako podijelim: 2:6 = 0,3333333333

1 2 3 4 5 6

Još edan način da se na ovo sagleda je:

13,8
_____= 2,3
6


Znači da svaki blok treba da bude nužno 2,3 kako bi se sabralo 13,8 -

1 2 3 4 5 6
2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 = 13,8

Dakle, ako Kur'an kaže da je Zemlja stvorena u dva vremenska razdbolja, što je 2,3 (jedan blok, dan) + 2,3 (drugi blok, dan) = 4,6 - kao što nauka to kazuje približno(4.543 billion years).

A također, ako idemo još dublje, moguće je da 6 dana stoji iza 6 dimenzija, u kojima je sve počelo, od kojih je 10 tu, u razmatranju je i 11-a dimenzija (teorijastruna).

Priredio -Ernad Dedović

dzematrahic.ba