priroda halugeDa nauče da nije najvrednije ono što imaju, nego ko su odnosno kakvi su u svom životu;

Da nauče kako se nije dobro uspoređivati s drugima;

Da nauče kako nije bogat onaj koji najviše ima, nego onaj kome najmanje treba;

Da nauče kako je dovoljno samo nekoliko sekundi da se naprave duboke rane u srcu voljene osobe, a onda su potrebne  godine da se izliječe;

Da nauče opraštati tako da sami opraštaju;

Da nauče kako postoje oni koji ih nježno vole, ali ne znaju kako to izreći ili kako pokazati svoje osjećaje;

Da nauče kako dva čovjeka mogu promatrati jednu te istu stvar, a vidjeti je različito;

Da nauče kako nije uvijek dovoljno da im drugi oproste, moraju i sami sebi opraštati;

dzematrahic.ba