SKUP INTELEKTUALNA BASTINA RAHICA 11U subotu 8.oktobra 2022. godine upriličen je značajan skup posvećen "Inteletualnoj baštini Gornjeg Rahića" Skup prvi put ove vrste je zaista bio inspirativan i interesantan. Sagovornici su iznijeli svoje najavljene teme koje su prezentirali na ovom značajnom projektu na kojem su zajedno radili predstavnici džemata Gornji Rahić i dr. Enes Kujundžić. U toku skupa koji je trajao nekih osamdeset minuta prezentirana je i štampana knjiga "Rahićki uspomenar" koju je finansirao džemat Gornji Rahić čiji je tiraž bio 300 primjeraka.

Dakle, domaćini skupa su uporedo pored prezentacija i trajno već djelovali štampajući ovu vrijednu knjigu, a cilj je da teme koje su prezentirane na skupu budu uvrštene i odštampane za naredni skup i tako trajno se smjeste u historiju Gornjeg Rahića kao nematerijalna kultura pamćenja. Na skupu se moglo čuti da je naš kraj dosta puno ne istražen i zahtjeva ovakve skupove gdje bi predviđeni stručnjaci kao i obični zapisivači ostavili svoja zapažanja i otkrića u koricama knjige kako bi drugi istraživači proširili te započete teme.

Od predviđenih učesnika dvojica su bila spriječena zbog bolesti i jedan nije prisustvovao dok su ostali bili na skupu.

U uvodnom dijelu dr. Enes Kujundžić je iznio svoje mišljenje i zapažanja vezano za ovaj skup, uktratko je prezentirao i štamapanu knjigu "Rahićki uspomenar" te iznio viđenje o nematerijalnoj kulturi i razvoju bosanske čaršije pa tako i naše koja ima svoju historijsku vrijednost naročito ako bi se počela oživljavat na pravi artikulisani način, da se vrati koliko je to moguće stari sjaj.

Također skupu se obratio i predsjednik džemata Hasikić Hamid koji je između ostalog istakao: 

Intencija ovakvom skupu je odavno prisutna kod nas na polju istraživanja i otklanjanja naslaga prašine koja je napadala na našu kako materijalnu tako i na nematerijalnu kulturnu baštinu ovog kraja.

RAHICKI USPOMENARDanašnji skup „Intelektualna baština Gornjeg Rahića“ je samo prvi mali korak na tom putu. Želim da se lijepo osjećate na ovom skupu i prezentaciji svojih radova koji će doprinijeti očuvanju našeg kulturnog blaga kojeg posjedujemo a kojeg do sada nismo bili svjesni da u tolikoj mjeri postoji i da je to dio nas i naše prošlosti.

Prošlost naše intelektualne kao i kulturne baštine te postojanja Čaršije koja je nekad postojala u drugom ambijentu danas se nalazi u izrazito teškom i složenom stanju. Vidljivo je to na svakom koraku, malo je radnika na tom polju, polju rada i oživljavanja iste. S toga ne treba čudit odakle svi ovi napori od strane doktora Kujundžića i nas koji ovdje se trudimo na tom projektu.

Oživljavanjem tih značajnih procesa dovelo je i do štampanja prve knjige  koja je stigla iz štampe pod nazivom „Rahićki uspomenar“ u tristotine primjeraka.

Zato još jednom izražavam  svoje veliko zadovoljstvo što smo zajedno sa našim doktorom Enesom Kujundžićem uspjeli pokrenuti ovaj vrijedan projekat na lokalnom nivou.

U narednim minutama svoje izlaganje je prezentirao prof.Salih ef. Hrnjić na temu "Uloga Islamske zajednice u formiranju intelektualne baštine Gornjeg Rahića". U svom izlaganju prof. Salih ef. Hrnjić se dotakao i objasnio nastanak i razvoj zajednice kao i doprinos istoj sa akcentom kako prošlosti tako i razvoja do današnjih dana. Pokušao je to koncipirat nizom činjenica koje su bili prisutne u razvoju ovog društva do sada.

Skupu se ukratko obratio i dr. Mustafa ef. Gobeljić koji je izrazio svoje zadovoljstvo što prisustvuje ovakvom skupu te je iznio viđenje kako su ovakvi skupovi dobar temelj za daljnji rad na ovom planu. Prošlost koju treba istraživat i vrednovat na pravi način.

SKUP INTEL 2

Riječ je poslije dobio mr.sc, Kemal Nurkić iz Gradačca koji je govorio na temu popisa stanovništva Gornjeg Rahića polovinom devetnaestog stoljeća, gdje nam je otkrio dio te historije i mnogih činjenica da je Rahić u to vrijeme razvoja bio značjna sredina koja je imala za razliku od drugih sredina viši razvoj i uticaj na okolinu u svom okruženju.

Izlaganje je prezentirao i prof. Edin Jašarević koji je predstavio zbornik radova koji je Preporod Brčko imao ove godine u Brčkom, u toku izlaganja nastojao je sve teme u njemu da nam sažeto iskaže i koju one imaju za nas kao nematerijalna kulturna baština vrijednost te da je trajno zabilježena u zborniku za buduće naraštaje.

Na kraju skupa se obratio dr. Ibnel Ramić prof. sa Zeničkog Univerziteta  iz Zenice koji je  prateći izlagače zapazio da te intelektualne  značajne baštine Rahića ima zaista u većem obimu a za koje on ističe da je danas puno više saznao. U svom izlaganju se dotakao sa aspekta književnosti i usmene tradicije navodeći Eminu Zaimović kao pripovjedačicu 1956. godine koja je to recitovala rahmetli Aliji Nametku. Dotakao se i pjesme "Tri rahićke šetale sokakom" i šeftelija kao voća simbolike u njima i iskaza narodnog koji je izrečen kroz pjesmu. On se referirao na usmenu tradiciju općenito sa refleksijama na tu vrstu nematerijalnog kulturnog naslijeđa u Gornjem Rahiću.

Sve u svemu jako dobar skup koji je na putu da postane temeljac za nešto više i bolje koje treba da odredi naš put  koji će nam mnogima otvoriti oči o našoj Intelektualno kulturno baštini Gornjeg Rahića pa i šire.

SADRZAJ RAHICKI USPOMENAR

Ovo je samo dio sadržaja u prvom izdanju "Rahićkog uspomenara"

dzematrahic.ba