Srce predstavlja važan organ za čovjeka, kako fizički jer pumpa krv u čovjekovom organizmu tako i duhovno jer putem srca uviđamo dobre ili loše stvari. Allah dž.š. u Kur'anu na mnogo mjesta ukazuje nam na važnost srca. U suri Bekare kaže: „Zapečatio je Allah srca njihova i uši njihove, i stavio koprenu na njihovim očima“, u suri Hadž veli: „Nisu slijepe oči već srca u grudima“.

zlatno telePoslanik je Objavu primao preko srca, njegova prsa, srce je očišćeno kada je bio mali kako bi bio spreman za misiju. Mnogo još drugih argumenata koji nam ukazuju da mi vjeru ne primamo očima, ušima, govorom ili intelektom već putem srca kako je i sam Poslanik Objavu primio.
Srce čovjek svojim ponašanjem može očistiti ili onečistiti. Kao što fizičko srce mjenja položaj krvi u ljudskom organizmu, tako i ovo naše duhovno srce, zavisno šta je u njemu smješteno, mijenja naše duhovno stanje. Naša duhovna srca su kao prazne posude, čime ih napunimo time ćemo raspolagat. Ako naša srca punimo dobrim, pozitivnim stvarima, ukoliko ga ne prljamo grijehom, ukoliko pijemo sa izvora Kur'ana i sunneta možemo očekivati da će naše srce početi primati dobro i razdvajati dobro od zla.
Međutim ukoliko srce punimo lošim sadržajem i prljamo ga grijehom ne možemo očekivati pozitivan ishod. Božiji Poslanik kaže da ćemo u džennetu biti sa onim koga volimo, ako volimo Poslanika bićemo sa njim, a može li nečisto srce voljeti Poslanika?

Srce je osjetljiv organ, a posebno su osjetljiva dječija srca. Sa kojeg se izvora oni napajaju i ko su im uzori? Koliko vremena utroše da se upoznaju sa Kur'anom, Poslanikom i plemenitim ashabima, a koliko sa jutuberima, tiktokerima i slično? Kažem njihova srca su osjetljiva teže zabavi ali na nama svima je da ih usmjeravamo, a Allah je taj koji uputu daje.
Kada Musa biva odsutan, njegov narod pravi sebi tele koje će obožavati. Allah dž.š. koristi jednu konstrukciju u suri El-Bekare kada kaže:”…srca su im teletom nadojena bila”. Tele je materijalno, opipljivo i vidljivo, oni su time napunili srce svoje umjesto onime što ih je Musa pozivao.

Tele našeg vremena su zabave koje prelaze sve granice moralnog, interesi, prohtjevi i strasti kojima se potčinjava svaki princip te nezasitost u stjecanju materijalnog.
Sve navedeno će zadovoljiti naše trenutne potrebe za lijepim osjećajem i ugodnošću, a na duže staze kada je riječ o ahiretu i odnosu prema dragom Bogu to je samo živi pijesak iz kojeg se čovjek teško može izvući. Stoga budimo od onih koji će se odazvati na poziv Svemogućeg Boga: “O vjernici Allaha spominjite mnogo, slavite ga jutrom i večeri” jer samo zikrom namazom i dobrim djelima možemo naša srca očistiti i pripremiti za nešto svojstveno čovjeku.

foto ilustracija