Sijam (siyam) je kur'anski naziv za Treću temeljnu islamsku dužnost (farz). Riječ sijam je polisemična, obuhvaća mnoštvo značenja. Prevedena je na jezik naroda Zapadnog Balkana neuspješnom rječju 'post'. Interesantno, kur'anska nazivlja za ostale četiri temeljne islamske dužnosti: šehadet, salat (namaz), zekat i hadždž, u govornom jeziku i pisanim tekstovima, su prihvaćena neprevedena.

islamic ramadanSijam (siyam) je kur'anski naziv za Treću temeljnu, strogu i zahtjevnu islamsku dužnost (farz). Allah dž š je propisao sijam izričito vjernicima: "O vjernici! Propisuje vam se sijam (El-Bekare, 183). Riječ sijam je polisemična, obuhvaća mnoštvo značenja i mnogo je širi pojam od riječi 'post'. Sijam je 'specifična vrsta ibadeta'. Njegov cilj je da provjeri snagu izdržljivosti i level svijesti mu'mina, 'njegovu odanost Allahu dž š, njegovu vjeru u zagrobni život'. Sijam je 'najintimniji doživljaj svakoga mu'mina i najiskrenija predanost Allahu dž š' i 's pravom se smatra najvažnijim ispitom vjerske svijesti' (Džananović, 2007).

Nadalje, sijam je za mu'mine- saime jednomjesečna 'medresa odgoja i čišćenja' (Rovčanin, 2011). U agendi sijama, tog jednomjesečnog tjelesnog i duševnog treninga, za one koji vjeruju, podug je niz propisanih ramazanskih aktivnosti, farzova i sunneta, usmjerenih na jačanje njihovih tijela, na izoštravanje senzibilnosti njihovih duša i osnaživanje SVIJESTI o Allahu dž š. Plan izgrađivanja i jačanja svijesti o Allahu dž š glavna je svrha sijama. Allahove riječi 'leallekum tettekun' (el-Bekara, 183) objašnjavaju svrhu sijama - 'da bi ste Njega bili svjesni' (Musić, 2021). Sijam je propisan da bismo postigli jaku svijest o Allahu, svijest da je Allah uvijek prisutan, da Allah sve vidi, sve čuje, sve zna i sve vrijednuje što radimo. A, ta jaka svijest o Allahu je potrebna svakom mu'minu kako bi mogao da sam sebe nadzire, provjerava, korigira i usmjerava u svakodnevnom življenju.

Pored navedenog, kur'anska odrednica sijam podrazumijeva sustezanje od svake hrane, masne i posne, biljne i mesne, dijetetske i tipične, od svakoga pića i svih tjelesnih uživanja, od zore do zalaska sunca, s ciljem postizanja vrha mu'minske ustrajnosti i strpljenja i još mnogo više od toga. Allah je rekao: 'Svako čovjekovo djelo pripada njemu osim sijama koji pripada Meni i Ja ću za njega nagraditi (Hadis Kudsi)'. Međutim, riječ sijam je prevedena na jezik naroda Zapadnog Balkana neuspješnom rječju 'post' koja nema značenje sijama. Sijam se, kao kur'anski naziv, mora sugovorniku ispričati a u pisanom tekstu se mora opisati. Riječ sijam je Poslaniku objavljena riječ, u mushafu je tako napisana i može se originalna, neprevedena koristiti. Tim više, jer su kur'anska nazivlja za ostale četiri temeljne islamske dužnosti: šehadet, salat (namaz), zekat i hadždž, u govornom jeziku i pisanim tekstovima u muslimana navedenog geografskog područja, prihvaćena neprevedena. Zatim su od njih izvedene slijedeće riječi; šehid, musallija (namasdžija), hadžija, haadž, ž.haadža...           

Isto tako, mora se priznati, u govornom i pisanom jeziku zapadnobalkanskih naroda prisutni su i brojni drugi arabizmi. Oni su za muslimane kao i druge konfesije koje ondje žive, u njihovom govornom jeziku, često prisutni i potpuno su razumljivi. Naprimjer: džamija, džum'a, selam, islam, din, iman, ezan, ibadet, selamet, merhamet, mihrab, tekbir, teravija, kijam, sedžda... Svi ovi arabizmi, ali i drugi, su jako frekventni u njihovom svakodnevnom govoru i pisanim tekstu i ne mogu se prevesti.   

Budimo saimi

Zbog prevedenog kur'anskog naziva sijam neadekvatnom rječju 'post' danas imamo situaciju da je kao neodgovarajuća upotrijebljena u mnogim napisanim i objavljenim radovima o mjescu ramazanu i ramazanskim ibadetima. Nakon analiziranih više tih radova, objavljenih na jeziku naroda zapadnobalkanskih zemalja, navest ćemo jedan objavljen zanimljiv kraći tekst kojeg vrijedi pročitati, naslovljen - BUDI SAIM, od vrlo pronicljivog autora, u kojem se riječ post po prvi put odbacuje kao ekvivalent za riječ sijam. Ovaj tekst, zaista, čini izuzetak (Rovčanin, 2011).

Međutim, ni u tom tekstu o sijamu i ramazanu, autor nije mogao potpuno izostaviti ili nekako zaobići riječi 'post', 'postač' i 'mrs' zbog citiranja postojećih prijevoda kur'anskih ajeta i Poslanikovih hadisa. Ali je u navedenom članku, vještim didaktičko- metodičnim stilom, prezentirao jedno sasma šire i dublje značenje kur'anskog izraza sijam. On je muslimane - mu'mine koji sijame mjesec ramazan nazvao saimi. Na kraju je svoj rad završio riječima: 'U arapskom se kaže za onoga koji posti SAIM. Pošto naš jezik pod rječju postiti podrazumjeva samoodricanje od hrane i pića, mi kažemo budimo SAIMI, oni koji rade ono što sawm opisuje.'

Piše: Fehim Halilović

Reference:

1. Kur'an Časni, El-Bekare, 183.
2. Džananović, I. (2007). Islamski propisi o postu.https://islamskazajednica.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=922option=com_content&view=article&id=922:islamski- (17.2.2024).
3. Rovčanin, B. (2011). BUDI SAIM. https://importingwordpress.wordpress.com/2011/07/31/budi-saim/ (25.2.2024).
4. Musić, K. (2021), Vrijednost posta. https://hafizkenanmusic.com/vrijednost-posta/ (27.2.2024).