Iftar je skroman ramazanski obrok. Iftar se sastoji od nekoliko zalogaja. Poslanik se iftario sa nekoliko hurmi. Ima primjera da se u muslimana Zapadnog Balkana, iftar organizira kao svakodnevna vanramazanska obimna večera.

dzamija kandiljiŠto je IFTAR? Iftar je prekid sijama. Iftar je prekid suzdržavanja od jela i pića koje traje od zore (imsak) do zalaska sunca (iftar).U pravnom smislu iftar označava kraj dnevnog suzdržavanja -sijama (Islamčević, 2023). Kur'an kazuje: "O vjernici! Propisuje vam se sijam. "(El-Bekare, 183) „I jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore (do - imsaka, trena kada isteče sehur a nastane sijam); od tada sijamite do noći (do iftara - trena kada isteče sijam a nastupi iftar). "(El-Bekare, 187).

Za mu'mine – saime je bitno da se ispoštuje ta kur'anom određena vremenska granica, ta 'nit' između ramazanske obdanice (sijam) i ramazanske noći (iftar). Sunnet je iftariti se tačno uvakat. Ako se saim iftari, makar, i malo ranije njegov sijam je pokvaren. Dužan je nadoknaditi sijam za taj dan. Ali, ako se saim i malo zakasnio sa iftarom nije dobro postupio. 

Iftar treba da bude skroman ramazanski obrok. Saim treba da ga spremi na vrijeme. Ako je saim pozvan na iftar dužan je, također,da dođe na vrijeme. Zakasniti na iftar, ako se nema opravdan razlog, znači nepoštovanje i zanemarivanje iftara, ali i ponižavanje domaćina koji je iftar priredio. Najbolje je iftarsku sofru postaviti prije zalaska sunca na nekoliko minuta, ostaviti priču o dunjalučkim poslovima,zatim, sjesti za sofru, gledati u postavljeno iftrasko jelo i piće, doviti, istigfariti i čekati ezan za akšam namaz. Od Sehl ibn-Sa’da se prenosi da je Muhammed, a.s., rekao: “Ljudi će biti na dobru sve dok budu požurivali s iftarom“.(Hadis bilježe Buharija i Muslim).  

TOPA JELONa zajedničkim džema'atskim ili porodičnim iftarima u Bosni i Hercegovini i šire, po običaju, čim se u akšam upale kandilji ili čuje pucanj iz ramazanskog topa, domaćin kuće ili najstariji za iftarskom sofrom kaže, 'eh, vrijeme je, omrsite se'. Nakon što je dat izun da se 'omrse', učesnici iftara uzimaju čašu s vodom. Dobro, Poslanik je preporučio prekid sijama vodom. Ako netko za iftarskom sofrom zamoli najbližeg do sebe: 'dodaj mi vode da se i ja omrsim vodom', zamoljeni će mu bez pogovora dodati čašu s vodom. Ali, ako pitate učesnike zajedničkog iftara zašto se mrse vodom ili zašto uopće govore da se mrse u vrijeme iftara, nećete dobiti odgovor. Muslimni - saimi ne razmišljaju o čemu tada govore, ne razmišljaju što znači mrs, što znači mrsim? I, koliko još godina treba da se mrse u vrijeme iftara. Riječ mrsim znači jesti hranu koja se ubraja u mrs, hranu koja sadrži meso, jaja, mliječne proizvode i životinjske masti i vezana je za kršćane i kršćanski post. Muslimani se, u vrijeme zalaska sunca, ne mrse. Muslimani– saimi se iftare hurmama, čistom vodom ili bilo kojom drugom halal hranom, masnom/ mrsnom ili posnom.

Iftar treba da se sastoji od nekoliko zalogaja. Poslanik se iftario sa nekoliko hurmi. Vodio je računa da broj hurmi bude neparan broj (3, 5, 7...) ili isti toliki broj gutljaja vode, napisao je profesor Štulanović, (2020). Zatim treba klanjati akšam namaz. Poslije akšam namaza može se nastaviti sa jelom i pićem (kahva, sok, idr).

IRAMAZANSKI TOPftar se ne smije pretvoriti u obimnu večeru, a ima i takvih primjera, pa se poslije obimnog jela, najčeće, ne može klanjati akšam, jacija i teravija u džema’atu. Iftar nije večera (iftariti znači; prekinuti, razdvojiti, pojesti nekoliko zalogaja il' popiti nekoliko gutljaja vode da se prekine sijam). 

U nekim krajevima Bosne i Hercegovine riječ 'večera' je korištena,u govornom jeziku muslimana,umjesto riječi 'iftar' (možda se negdje i danas koristi). Tako se, prije 50-tak godina, u jednom dijelu sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, umjesto pozivanja na iftar najbližih komšija, rodbine i prijatelja, u toku ramazana pozivalo na 'večeru'. Također, upotrebljavala se i riječ 'jutar' ili 'juftar'. Naprimjer, jučer sam zakasnio na 'juftar', ili doći ću kada se 'juftarim' ili kad se 'jutarim'. Danas se u tom dijelu Bosne i Hercegovine, u ramazanu, ne priprema večera niti se saime poziva na 'večeru' ili na 'jutar'. Danas se ondje priprema iftar i muslimani – saimi se pozivaju na iftar. Dakle, primjetan je dugogodišnji utjecaj islamskih medija, imama, muderrisa, hatiba i vaiza.

Piše: Fehim Halilović

Reference:
1. Kur'an Časni, El-Bekare, 183 i 187.

2. Islamčević, H. (2023).Materijalni imsak i duhovni iftar.https://preporod.info/bs/article/40063/materijalni-imsak-i-duhovni-iftar(21.2.2024).
3. Štulanović, M. (2020). Ramazanski post – Fikhski propisi.https://izbih.no/2020/06/07/2-1-ramazanski-post-fikhski-propisi/(21.2.2024).