CITANKA U četvrtak 07.03. 2024. godine  sa početkom u 19,00 sati u Domu Islahijeta biće upriličena promocija knjige "Čitanka nematerijalne kulturne baštine" autora dr. Enesa Kujundžića. Promocija će se održati u realizaciji BZK Preporoda Brčko distrikt BiH.

O nematerijalnoj kulturi će govoriti Enes Kujundžić,Bahrija Kurtalić, Sumedija Osojkić i Ilvana Trumić. Moderator programa Edin Jašarević.

O autoru knjige

Enes Kujundžić je rođen 1946. godine u Gornjem Rahiću. Godine 1970. diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a magistrirao 1972. na Čikaškom univerzitetu.

Doktorat bibliotečkih nauka stekao je 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U periodu od 1993. do 2005.godine obavljao je dužnost direktora Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH. Od 2007. godine predaje na Pedagoškom/Filozofskom fakultetu u Zenici.

Naučno istraživački interes Enesa Kujundžića obuhvata teme iz oblasti bibliotekarstva, a posebno bibliografiju Bosne i Hercegovine i nematerijalne kulturne baštine Bošnjaka.