Birr-dobro, dobročinstvo

Poslanik, a.s., je rekao:


Tri su stvari iz riznica dobročinstva-birra: sakriti sadaku, sakriti nevolju i sakriti pritužbu. Uzvišeni Allah kaže:Kada iskušam svoga roba pa on osaburi i ne požali se na Mene onim koji ga dođu obići, njegovo meso zamijenim drugim mesom koje je bolje od onog koje je imao, krv mu zamijenim boljom. Ako ga ozdravim, ozdravim ga bez grijeha, a ako ga usmrtim, onda je u Mojoj milosti.“

(el-Džamiu's-Sagir,3439)

Komentar:

Sakriti sadaku tako da ljevica ne zna šta je dala desnica (a to je daleko od toga da se čovjek želi pokazati i proslaviti, daleko od rijaluka. Stručnjaci fikha dodaju:-Međutim, ako je onaj koji daje sadaku neko na koga se ugleda, onda je bolje da takav javno da sadaku.) Sakriti nevolju od ljudi i sakriti od njih pritužbu. Neće im se žaliti na svoju tugu  i nedaću. Ako se žali, žalit će se samo Allahu. Uzvišeni Allah kaže da kada iskuša roba, bolešću ili nečim sličnim, pa čovjek osaburi na tome i ne požali se posjetiocima koji su mu došli u bolesti, zamijenit ću mu meso koje je izgubio u bolesti boljim od njega, i krv koju je temperatura i groznica oslabila, boljom krvi. Ako mu budem odredio da ozdravi, oprostit ću mu sve grijehe koje je počinio, pa će nasatviti život kao od dana kada ga je majka rodila, kao što je u jednoj predaji. Očito je da bolest briše čak i velike grijehe. A ako ga usmrtim, usmrtit ću ga kao nekoga ko je prekriven Mojom milošću.

 

 

Neotesanost

Poslanik, a.s., je rekao:

 „Tri su stvari koje ukazuju na neotesanost: da muškarac mokri stojeći, da otare svoje čelo prije nego završi sa svojim namazom ili da puše dok je na sedždi.“

(el-Džamiu's-Sagir,3435)

Komentar:

Mokriti stojeći je dozvoljeno samo u nuždi, kao što je Poslanik,s.a.v.s., činio kada je bio prinuđen. Da potare čelo od prašine ili kamenčića kada se podigne sa sedžde ,a prije nego završi svoj namaz, makar se radilo i o dobrovoljnom namazu (nafili), ili da opuše prašinu sa mjesta na kojem će činiti sedždu-kao što se navodi u komentaru Taberanijevog bilježenja ovog hadisa.

 

 

Tri nesreće

 Poslanik, a.s., je rekao:

 „Tri su stvari nesreća: imam (vođa, namjesnik, rukovodilac) koji, ako činiš dobro, ne cijeni ga, a ako pogriješiš ne prašta greške. Komšija koji ako vidi neko dobro od tebe, sakrije ga, a ako vidi nešto hrđavo razglasi ga. I žena koja, ako si s njom, vrijeđa te, a ako nisi s njom, vara te.“

(el-Džamiu's-Sagir, 3444)

Komentar:

Imam koji nije zadovoljan tvojim uspjehom, ali koji svaku tvoju pogrešku i propust ne prašta nego ga kažnjava. Komšija koji, ako zna za neko tvoje dobro koje si počinio, prikriva ga i čini se kao da ništa o tome ne zna, a ako vidi da si počinio nešto hrđavo, to proširi među ljudima kako bi te što više osramotio i ponizio i na to se nadovezuje uvreda časti i mahana. Žena, misli se na suprugu, koja, ako si kod nje, vrijeđa te riječima i postupcima, a ako si odsutan, onda će te varati, ili preljubom ili na neki drugi način, tako što će ti rastrošno se odnositi prema imetku, neće voditi računa o tome koliko i kako troši. Bilo koje od ovoga troga je velika nedaća i nevolja, a ako se desi da imaju sve tri odjednom, onda je to katastrofa i trajna žalost.

 

 

Kunem se...

Poslanik, a.s., je rekao:

Za tri se stvari kunem: Allah neće učiniti nekoga ko ima udjela u islamu, kao nekoga ko nema nikakva udjela, a tri  su dijela islama:namaz, post i zekat . Allah neće uzeti u zaštitu nekog čovjeka a na kijametskom danu ga prepustiti nekome drugom. I neće čovjek zavoljeti neke ljude a da ga Allah neće učiniti da budes njima. Za četvrtu stvar kada bih se zakleo, nadao bih se da ne bih bio griješan: Allah neće sakriti i prikriti čovjeka na dunjaluku a da ga neće sakriti i na ahiretu.“

(el-Džamiu's-Sagir, 3446)

Komentar:

Za tri stvari se kunem da su suštinski takve. Neće učinit istim onoga ko ima udjela u sljedećim svojstvima, kao nekoga ko nema udjela. Neće ih učiniti jednakim na ahiretu. Tri su dijela islama: pet propisanih namaza, post mjeseca ramazana i zekat u svim oblicima. To je jedna od tri stvari, druga je da Allah neće uzeti u zaštitu nijednog svog roba na dunjaluku, tako što će ga čuvati i davati mu podršku, a onda ga prepustiti nekom drugom na kijametskom danu, nego će ga, kako god ga je čuvao i štitio na dunjaluku, koja je oranica ahireta, čuvati i paziti i neće ga prepuštati drugom. Treće je da neće čovjek zavoljeti neke ljude na dunjaluku a da ga Allah neće proživjeti s njima. Čovjek je s onim koga voli. Četvrta stvar je za koju se nadam da, kada bih se zakleo za nju, kao što sam se zakleo na prethodne tri, ne bih bio griješan zbog takve kletve, a to je da neće Allah pokriti sramotu čovjeka na dunjaluku, a da je neće pokriti i na ahiretu.