1. Antibiotici
Sve dok Aleksandar Fleming nije otkrio pencilin 1928. godine čak i najbezazleniji mikroorganizmi predstavljali su prijetnju ljudskom zdravlju. Nakon otkrića pencilina, a kasnije i čitavog spektra drugih antibiotika, smrtnost od bakterijskih infekcija postala je rijetkost a životni vijek čovjeka značajno produžen.

 

 

2. Nuklearna energija
Pojavom nuklearnih elektrana čovječanstvo je dobilo efikasne, čiste i gotovo neograničene izvore energije s potencijalom da preko noći promjene planetu. Nažalost, nuklearna energija se pretočena u najdestruktivnije sile atomskih arsenala pokazala mačem s dvije oštrice. Pored toga, mada nuklearne elektrane ne zagađuju okolinu, nestručan i nesavjestan rad odgovornih može čitave regione pretvoriti u radioaktivne pustoši kakav je slučaj černobilske katastrofe, U svakom slučaju, ne bez razloga dvadeseti vijek se još  naziva i Atomsko doba.

 

3. Avion
Baš kao što je lokomotiva u devetnaestom vijeku učinila cijeli svijet manjim mjestom, tako je i avion dodatno smanjio planetu u proteklom stoljeću. Po prvi put u historiji putnik je mogao u vremenskom roku koje se mjeri satima doći do svih značajnijih destinacija na Zemlji. Pored toga što su učinili putovanje brzim i udobnim, avioni su ponudili i mnogobrojne druge usluge: od zaprašivanja usjeva, gašenja požara ili praćenja uragana sve do brzih vazdušnih pošiljki. Avioni su također revolucionirali ratovanje pretvarajući bojište u poligon naprednih dalekometnih operacija nezapamćene sofistikacije.

 

4. Radio
Tek nekolicina ljudi danas razumije koliki je utjecaj na proteklo stoljeće imalo otkriće radija. Ne samo da je radio omogućio da se govor čovjeka bežič¬nim putem prenese hiljade kilometara daleko, već je i bio u centru porodičnog života sve do sredine pedesetih, kada je postepeno zamijenjen televizijom. Mada ga danas uglavnom slušaju samo vozači, u dvadesetom vijeku radio je imao jednak značaj koji danas imaju televizori, računari ili mobilna telefoniia.

 

 

5. Internet
Koliko god da su računari učinili pisaće mašine zastarjelima a pisanje rukom vještinom koja pripada prošlosti, prava snaga kompjutera došla je do izražaja tek s pojavom interneta. Ako je avion učinio da nam je neka destinacija udaljena nekoliko sati, internet nam omogućuje da sa stanovišta informacije budemo gdje želimo za svega par sekundi. Internet informiše, pokreće revolucije, širi istine ili laži brzinom svjetlosti, pronalazi izgubljene prijatelje i svakome daje mogućnost da kupuje ili prodaje što želi. Za mnoge ljude danas je poslovni i privatni život nezamisliv offline pa se stoga internet smatra jednim od najvećih otkrića dvadesetog vijeka.