Učimo sure

-Al-Fil-

(Slon )

 

 

   Bismi-l-lahi-r-rahmani-r-rahim. Elem tere kejfe fe'ale Rabbuke bi-ashabil-fil. Elem jedž'al kejdehumfi tadlil. Ve ersele alejhim tajren ebabil. Termihim bi-hidžaretin min sidždžil. Fe-dže'alehum ke'asfin me'kul.
 

 

Ovo je jedna od desetak sura koju ste naučili već u mektebu. Jeste li zapamtili njeno značenje, njen prijevod. Nema smisla svakodnevno učiti sure u namazu, a ne znati šta ono znači. Pa, nismo papagaji, ljudi smo! Ova sura govori o pohodu jednog abesinskog vojskovođe koji je, sa ljudima i slonovima, krenuo da poruši Ka'bu. Allah dž. je naredio pticama da na te silnike bacaju grumenje od gline. Na koga je god Abisinca grumen pao, razbolio se. Jeste li ikada čuli za bitku između ljudi i ptica! Pa još da ptice izađu kao pobjednici! Uz Allahovu pomoć sve je moguće! Sura Al-Fil je 105. Sura Kur'ana, evo njenog prijevoda:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!

Zar lukavstvo njihovo nije omeo

I protiv njih jata ptica poslao,

Koje su na njih  grumenje od gline pečene bacale,

Pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio