Kad se Isa u beši...

Kad se Isa u beši
čednoj majci nasm'ješi,

prvo što je rek'o tad
bjehu r'ječi:“Ya, Allah!“

Na visini i blizu,
u mom srcu i nizu
koji  Svjetiljku ima
u mračnim prostranstvima!

Ya, Hu, ya, Hu, illellahu!
ya, Hu, ya, Hu, illellahu!

A kad novi dan svane
pa sunašce ograhne,

cv'jet i bulbul sred zore
„Allah, Allah, govore, 

„gdje li se sad skriva noć?
Beskrajna je Tvoja moć!“

Tad ozari se lice
odabrane Majčice.

Ya, Hu, ya, Hu, illellahu...

Sve dok sunce izlazi
i u akšam zalazi

bit će u zikrullahu
našem dragom Allahu

svakog vakta i trena
poput  Ise  malehna

koji tespih Ga čine,
od čehre Merjemine!

Ya, Hu, ya, Hu, illellahu...

Draga djeco,

Vjerujemo da će se u vašim pametnim glavicama javiti mnogo pitanja o ovoj ilahiji (kad je ako Bog da, budete slušali na CD-ovima i kasetama) ne samo učite nego i da je što bolje shvatite. Hoćemo da sa vama sarađujemo tako što će te vi dati vaše tumačenje ove ilahije. Da bi vi bili bolji u razumijevanju ove pa i drugih ilahija pomoći ćemo vam tako što ćemo vam postaviti pitanje:

-Ko je Isa, a ko njegova majka?

-Koje su dvije žene u Kur'anu opisane kao najodabranije od svih žena?

-Zašto je dragi Allah dao da Isa govori iz bešike?

-Otkuda Isi, djetetu, znanje o Allahu koji je“i visoko i blizu“?

-Na koju „svjetiljku“ misli Isa?

-Zašto pjesnik ističe da se „ozarilo lice“ Isaove majke?

-Šta je to zikrullah?

-Šta znači“čehra“?

-Kako razumijevati“čehru Merjeminu“: kakva je ona? Zašto je tako?

-Zašto je sufijski pjesnik izabrao Isa, da o njemu piše ilahiju? Pronađite vezu između Isaovih riječi i sufijskih osjećanja!

-Kako na Isaa, a.s., gledaju muslimani, kako jevreji, a kako kršćani?

(Detaljnije o ovim i sličnim pitanjima možete pronaći u knjizi“Kazivanja o Allahovim vjerovjesnicima, autora Ibni Kesira u poglavlju o Isau, a.s.)