Jedan ajet-jedna slika

„Mi smo po Zemlji nepomične planine razmjestili

da ih ona ne potresa,

i po njima smo staze i bogaze stvorili

da bi oni kuda žele stizali.

(El-Enbija',31)