U govornom jeziku u muslimana Zapadnog Balkana imsak je riječ koja se nedovoljno ili nikako ne koristi tokom ramazana. Mnogi muslimani, čak, nisu ni čuli za ovu riječ. Naročito oni iz starijih generacija.

Ramadan 2018A, što je IMSAK? Imsak je kraj sehura, vrijeme kada se pojavi zora, kad treba prestati sa konzumiranjem jela i pića. Imsak, prema Islamčeviću (2023) u pravnom smislu označava početak sijama. Imsak je početak sustezanja od svega što kvari sijam a traje od zore do iftara (Štulanović, 2020). Kur'an kazuje: "O vjernici! Propisuje vam se sijam..."(El-Bekare, 183). „I jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore (do - imsaka, trena kada isteče sehur a nastane sijam); od tada sijamite do noći (do iftara - trena kada isteče sijam a nastupi iftar). "(El-Bekare, 187).

Citirani ajet nam kazuje da je imsak vrijeme kad 'budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore'. To je vrijeme kada se na istoku može vidjeti blaga svjetlost, zora. Tada saimi treba da prekinu sa konzumiranjem hrane, pića, svih tjelesnih uživanja i da donesu nijjet, treba da zanijete da će nastupajuću obdanicu sijamiti. Mu'mini, mjesec ramazan sijame samo obdan, samo svijetli dio dana. To je vremenski period od zore do zalaska sunca.

Prema profesoru Štulanoviću (2020) sijam ima dva rukna: a) imsak i b) nijjet.

a) Imsak je suzdržavanje od onoga što kvari sijam od zore do zalaska sunca. U tom periodu je zabranjeno sastajanje sa suprugama a u noćima ramazana je dozvoljeno sastajanje s njima (El-Bekare, 187).

b) Nijjet je odluka. Prema hadisu, kojeg prenosi pet od šest hadiskih zbirki, tko ne zanijeti prije sabaha on nema sijama. „Nijet se ne izgovara jezikom, on se samo srcem zanijeti i odluči. Tako se nijeti bilo koji drugi ibadet osim hadža i umre. Dakle, nijet je unutarnja odluka srca da se izvrši određeni ibadet i ta odluka nema nikakve veze s jezikom i izgovaranjem bilo kakve formule“.

Da napomenemo, mu'mini saimi mogu prekinuti sa jelom i pićem prije nastanka stvarnog vremena imsaka, prije zore, na sat ili više sati ali tim postupkom mnogo gube. Džinović (nije navedena godina) piše da je poželjno iskoristiti period sehura do kraja, onako kako je Poslanik naredio, odgoditi konzumiranje jela i pića, ako se može, ono, do same granice sehura, tik do imsaka, radi posebnog bereketa kojeg Allah 'spušta' na jelo i piće u sehursko vrijeme.

Piše: Fehim Halilović

Reference:
1. Kur'an Časni, El-Bekare, 183 i 187.
2. Štulanović, M. (2020). Ramazanski post – Fikhski propisi. https://izbih.no/2020/06/07/2-1-ramazanski-post-fikhski-propisi/ (21.2.2024).
3. Islamčević, H. (2023). Materijalni imsak i duhovni iftar. https://preporod.info/bs/article/40063/materijalni-imsak-i-duhovni-iftar (21.2.2024).
4. Džinović, A. Bereket sehura. https://www.n-um.com/sehura/ (21.2.2024).