Racitacija koja je mnoge inspirisala kroz stihove šta će dijete učit u mektebu, pogledajte prezentaciju klikni na -   Žuri Mirza na pouku