Hafiz BEKIR-ef. MULAHALILOVIĆ

 

 Rođen je u Gornjem Rahiću (Brčko) 1849. godine. Ocu mu je bilo ime Emin, djedu Halil, a pradjedu Mehmed, koji je u Gornji Rahić doselio iz Budima 1686. godine. Osnovno obrazovanje hfz. Bekir je stekao u Rahiću, a medresu i hifz završio je u Brčkom najvjerovatnije pred muderrisom h. Husein-ef. Kruškićem, zv. Krajišnik. Hfz. Bekir bio je poznat kao dobar hafiz i učač Kur'ana. Bavio se trgovinom. Povremeno, a prema ukazanoj potrebi zamjenjivao je imama u džamiji, a tokom ramazana učestvovao je u učenju mukabele. Jedno vrijeme vršio je i muallimsku dužnost u mektebi ibtidaiji u Rahiću. Solidno je poznavao arapski i turski jezik. Pored ženske djece, imao je i tri sina, od kojih su dvojica, Mehmed Hulusija i Zekerija također bili hafizi. Hfz. Bekir je preselio na Ahiret u Rahiću 1912./ 1331. h. Godine. Ukopan je u haremu kod džamije gdje mu se i danas vidi kabur.