Hafiz  ABDULLAH-ef. HADŽISULEJMANOVIĆ


Hfz. Abdullah-ef. rođen je u Gornjem Rahiću  (Brčko). Obavljao je imamsku, hatibsku i muallimsku dužnost u rodnome mjestu. Govoreći o imamima i hatibima u Gornjem rahiću, Enver Mulahalilović ne navodi više podataka o spomenutom hafizu.