altSeid ibn Džubejr prenosi od Ibn Abbasa, koji je rekao:“Kada je Ibrahim, a.s., bačen u vatru, melek zadužen za kišu je rekao:'Da se hoće narediti kiša, pa da je pošaljem?', ali je Allahova naredba bila brža jer je Allah dž.š., rekao:“O vatro, budi hladna i spas Ibrahimu!“ Ibn Abbas kaže: „Da Allah nije rekao 'i spas' Ibrahim bi stradao od njene hladnoće.“

 

Ibn Ebi Hatim prenosi od štićenice El-Fakiha ibn El-Mugire EL-Mahzumije, koja je rekla: „Ušla sam kod majke pravovjernih Aiše i u njenoj sobi vidjela štap, pa sam je upitala:'Majko pravovjernih, šta radiš sa ovim kopljem?' Odgovorila je: 'Ubijamo guštere, jer je Poslanik a.s., rekao:'Kada je Ibrahim bačen u vatru, sve zemaljske životinje nastojale su da ugase vatru, samo je gušter nastojao da je raspaljuje prema Ibrahimu, pa je Poslanik, a.s., naredio njegovo ubijenje.'“

dzematrahic.ba