HUTBA

1znanNeka je hvaljen i slavljen Onaj koji je čovjeka peru poučio. Najljepši blagoslovi i najpotpuniji salami, donosiocu radosnih vijesti Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima i svima koji su se za islam kao životni put opredijelili.

 Imamo li na umu progresivni stav islama o nauci, pravo je čudo kako su se muslimani svijeta, u zadnjih nekoliko stoljeća, oglušili o početni kur'anski imperativ uči. Možda u ovome treba tražiti osnovne razloge njihove sveopće zaostalosti, decenijske eksploatiranosti i nemogućnosti snalaženja u savremenim tokovima života. Vjerujući u Allaha, dž.š., snagom nauke, trebalo bi da muslimani sebi potčine sredstva rada i privređivanja na zemlji i tako, ne samo sebi već i ostalim ljudima, osiguraju sreću i blagostanje. Takvim pristupom islam bi, kao posljednja božanska objava, našao svoju istinsku primjenu na zemlji, postavši atraktivan za ostvarenje i dunjalučkih i ahiretskih ambicija svakog pojedinca i zajednice. Stoga, uz prvi poslani ajet ikre ne iznenađuje toliki broj ajeta o važnosti korisnog znanja uopće, a i Poslanikovih hadisa kao potvrda i objašnjenja svemu tome. Vjerovjesnik, s.a.v.s., potičući nas na sretan život i na ovom i na buduće svijetu rekao je:

لِكُلَّ شَيْيءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ.

“Svemu se prilazi određenim putem, a put do Dženneta je - nauka.”

اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا وَلَا تَكُنِ الرَّابِعَ فَتَهْلِكَ.

“Budi učen ili onaj koji se obrazuje. Slušaj učene i ne budi nešto mimo toga pa da propadneš.”

 Po nekima, Uzvišeni će radije oprostiti griješenje nego neznanje. Dva su najveća neprijatelja islama: onaj koji ga želi indoktrinirati i onaj koji ga ne poznaje. Stoga je nezamislivo da muslimani, nakon jasnog islamskog određenja naspram nauke i blistavih kulturno-civilizacijskih dostignuća u prvih nekoliko stoljeća islama, budu u tako bijednom položaju. Ako bismo pokušali tražiti odgovor, jedan od ključnih razloga bio bi, zbog svjesnog ili nesvjesnog ignorisanja nauke. U historijskom razdoblju kada su muslimani na dostojan način poštivali i vrednovali nauku i učenjake, dostigli su svoj zenit. Kada su se oglušili o prve kur'anske zapovijedi, bili su osuđeni na stagnaciju koja ih je dovela na razinu bijede i poniženja. Zapravo, oni su se oglušili o sunnetullah, Allahovu zakonitost na zemlji, a to je, da će oni koji budu najviše ulagali u Allahovo ikre’ to jeste nauku, biti dominantni nad ostalima u svakom pogledu. Preneseno na današnje prilike, najmoćniji i najcivilizovaniji su oni koji najviše ulažu u nauku. Ako se upitamo ko šalje u svemir kosmičke letjelice, proizvodi najbolje avione i automobile, primjenjuje najsavremeniju tehnologiju u medicini i svim granama privrede, lahko ćemo prepoznati da su to zapadne zemlje, koje ulažu enormne svote novaca i angažuje učenjake iz cijelog svijeta kako bi radili na unapređenju njihovih tehnologija i općeg blagostanja i napretka. To je ono što im priskrbljuje moć i zbog čega su nezaobilazni faktor u odlučivanju o svim bitnim pitanjima svjetske politike i ljudskog djelovanja uopće.

 Iako su muslimani ummet knjige, ipak, prema nekim statistikama, veliki procenat muslimanskih naroda su nepismeni. Statiska potvrđuje i to, da se univerziteti iz muslimanskih zemalja na svjetskoj rang listi univerziteta, pojavljuju teka nakon tristotog mjesta. Pitamo se šta oni kao takvi mogu ponuditi svijetu i kako mogu biti ravnopravni takmaci sa ostalima, na naučno-tehničkom, političkom, vojnom, ekonomskom i drugim planovima. Islam nema perspektivu sa primitivnim i zaostalim muslimanima niti će tako postati respektabilan faktor na planu svjetskih dešavanja.

 Samo potpuna svijest o ulozi nauke i istinska želja da se ovlada njenim tajnama, s vjerom u jedinog Allaha, može izvesti muslimane na selamet. Za nas Bošnjake, evropske muslimane, to je od posebnog značaja. Važnu ulogu na tom putu, uz ostale relevantne faktore, imaju i naše odgojno-obrazovne ustanove (medrese i fakulteti) kao glavni animatori i promotori ilmu dina, i univerzalnih ljudskih vrijednosti u širokim narodnim masama.

Prof.dr.hfz. Halil Mehtić