1ILUSTRACIJA VREMENA1.Živimo u vremenu kada vidimo mnogo ljudi, ali ne dovoljno ljudskosti;
2.Živimo u vremenu kada, ako "Džon" počini zločin, krivimo Džona, a ako "Muhammed" počini zločin, krivimo Islam;
3.Živimo u vremenu kada nas pametni telefoni zbližavaju sa onima koji su daleko, ali odaljavaju od onih koji su blizu;
4.Živimo u vremenu kada otvaramo Facebook više nego Časni Kur'an;
5.Živimo u vremenu kada se jedna majka može brinuti o desetero djece, ali desetero djece se ne može brinuti o jednoj majci;
6.Živimo u vremenu kada bogati hodaju miljama da bi svarili hranu, dok siromašni hodaju miljama da nađu hranu;
7.Živimo u vremenu kada se ženama plaća da budu gole, dok se druge kažnjavaju što su obučene;
8.Živimo u vremenu kada su naše liste kontakata velike, a odnos sa njima slab;
9.Živimo u vremenu kada posjedujemo mnogo, a zahvalni smo malo;
10.Živimo u vremenu kada znamo kako zaraditi dobar život, a opet zaboravimo kako dobro živjeti;
"Zaista, živimo u čudnom svijetu. Da nas Uzvišeni Allah zaštiti."
Khalid Yasin

Šta reći na sve ove rečenice koje je Khalid Yasin izrekao.

Ahiri zeman ili predkijametsko vrijeme je vrijeme pred Sudnji dan, dakle ovo naše vrijeme. U mnogim hadisima su navedene karakteristike tog vremena, koje su tadašnjim slušaocima mogle izgledati teško ostvarljive. No, i sami smo svjedoci da su se mnoge najavljene pojave ostvarile, da nema bereketa (berićeta) u vremenu koje leti kao na traci, da se dojučerašnji siromasi utrkuju u izgradnji visokih zgrada, da su zavladali poroci koji se otvoreno propagiraju: blud, alkohol, kocka, prisvajanje tuđeg imetka, laž…
Svjedoci smo strašno velikoj stopi kriminala, korupcije, krivičnih djela, maloljetničke delikvencije. Svjedoci smo i velikoj razlici u životnim standardima – dok jedni žive u izobilju, drugi bukvalno žive na granici siromaštva. Mladi ne poštuju starije, a stariji ne savjetuju mlađe. Djeca su nepokorna roditeljima…