imena svojstvaSvi smo upoznati sa 99 Allahovih imena, ali da li zaista ima ih samo 99 ili više? Neki se iz mnoge znatiželje zapitaju gdje je 100. ime, koje zaokružuje sav taj koncept, i da li ga uopšte ima?

Zapravo, Allah ima 100 imena od kojih Allah nije jedno, (nisam siguran još za više, iako je vrlo moguće), ali da se sada ne udaljujemo previše od ovog koncepta.

Zanimljivo je da se Allah ne može mijenjati kroz spolove i množinu, savršena ideja apsolutnosti.

Ako pogledamo kako se Bog izgovara kroz druge jezike i kulture, gdje je Bog ostavljao svoje poruke vidjet ćemo da se radi o jednom savršenom projektu, kojeg je, naravno, samo Uzvišeni mogao stvoriti.

U Hebrejskoj Bibliji Bog se spominje kao YHWH (Yehvah, Yehvih, Yehovah)

U Judaizmu, poznato je za 7 Božijih imena:

YWHW

EL

ELOAH

ELOHIM

ELOHAI

EL SHADDAI

TZEVOT

JAH

Ima ih više, ali ovo su osnovna.

Izgovaraju se slično kao Allah.

Bog nije mijenjao mnogo svoju ideju, koncept, filozofiju, manifestaciju, imena, i riječ sa kojom će ljudi povezati Božanstvo.

U Hinduističkoj kulturi i religiji, glavno ime univerzalne duše je Brahman. Oni također vjeruju u jednog Boga, iako mnogi misle da vjeruju u više.

Reći će da vjeruju u kipove, međutim oni to koriste samo da bi stvorili ambijent, i lakše zamislili Boga, kao što muslimani npr. stavljaju slike Kabe, raznih sura, džamija itd, ali muslimani se ne mole ničemu od navedenog, naravno, kao ni ljudi drugih religija. Kada bismo prekinuli link 99 Božijih imena sa Allahom, dobili bismo 99 bogova u islamu, ali svi znamo da to nije tačno niti je moguće, niti je istina.

Tako je i u Hunduizmu, Šiva, Višna, Trimurti itd. su samo manifestacije Božije, kako bismo lakše shvatili Boga, Njegovu mudrost i ovaj svijet.

U islamu, posljednje (100.) Allahovo ime je Ana (Ja, Ja sam).

Učenjak i mistik po imenu Mansur Al-Hallaj je ubijen (9. stoljeće) nakon što je otkrio ovu tajnu. Savršeno Ana zaokružuje cijeli koncept, i ideju kako bismo lakše shvatili Jedinog.

Naravno, kada prevedemo Božija imena (karaktere, osobine), ne smijemo da shvatimo bukvalno i da odmah zamisli Boga kao takvog, te da mu pridodajemo dijelove tijela ili bilo šta slično ovome svijetu. Allah dž.š. u Kur'anu govori da Ga ne zamišljamo, također ni drugi svijet, jer je to nama nemoguće, uskraćeno i skriveno.

Poslanik Muhamed s.a.v.s. to također kazuje, čak niti on nije znao šta je i kakav je drugi svijet, te je savjetovo i nama da ne pokušavamo zamisliti, jer se očigledno stvara samo zabluda u našem umu.

Ibn Qayyim u jednoj od svojih knjiga je odlično objasnio mudrost, i svu filozofiju Božijih imena, ovoga svijeta, našeg postojanja, Iblisa itd.

Mi smo Njegovo ogledalo, i On je ogledalo nas.

Koliko god se mi ukrasimo Njegovim imenima, toliko će On nas i vidjeti u tom ogledalu, u kojem ćemo mi vidjeti Njega kao takvog, nama otkrivenog shodno našem rezonovanju i shvatanju istih.

Prosto se ne može prestati diviti Božijem konceptu i manifestaciji kroz religije koje je podijelio narodu shodno njihovim mentalitetu, kulturi i jeziku.

Kada istražimo kroz antropologiju i historiju narode, jezike, kulturu, njihovu spoznaju Božanstva i života, uvijek ćemo dobiti isti rezultat.

I doista mislim da nikada više nismo bili udaljeniji od Boga, i da se svi odgovori kriju od ljudi kroz bajkovita i prazna predavanja o nečemu što nema niti smisla, niti konkretnih dokaza i resursa.

Ali, uvijek se tješim jednim ajetom: Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. (El-Maida, 48)

Priredio: Ernad Dedović

dzematrahic.ba