altI prijatelji i neprijatelji odaju počast Časnom Kur'anu; ali nevjernici i sumnjičari ne prihvataju "natprirodni autoritet kur'anskih zapovijesti" i smatraju ga zbirkom lijepih Muhammedovih propisa. Najnovija otkrića skrivenog, najkompliciranije prepletenog metoda čuvanja i zaštite Kur'ana, uz pomoć kompjutera kazuju nam da je Kur'an zaista aktuelan za sva vremena.

Neosporna je činjenica da ovaj, nedavno otkriveni brojčani sistem, predstavlja očit dokaz da je Kur'an Božija Knjiga i da nam je došla potpuno sačuvana i nepromijenjena. Ovi dokazi će napraviti veliku nedoumicu u srcima neprijatelja islama, odstraniti svaku sumnju iz srca muslimana i ojačati vjeru.

Oduvijek su ljudi, kad se među njima pojavi Božiji poslanik, umjesto da prime Objavu onakva kakva jeste, zahtijevali natprirodne dokaze od Božijih poslanika. Svaki put kad se tražilo (od strane ljudi) od Božijeg poslanika Muhammeda s.a.v.s. da prikaže čuda, njemu se naređuje (od strane Allaha dž.š.) da pokaže Kur'an, čudo čudesa ...

 

19 je jedan od brojeva sa kojim je najteže raditi. Nema nazivnika. Nije kao 18 koji se može podijeliti sa 2, 3, 6, 9 ili kao 20 koji se može dijeliti sa 2, 4, 5 i 10. Broj 19 je nedjeljiv, jedinstven, počinje najmanjim (1) a završava najvećim (9) brojem u našem matematskom sistemu.

 

Kur'an počinje, a tako i svako sure sa "Bismillom". Izbrojite slova (u arapskom tekstu) - ima ih tačno devetnaest 19 x 1

Bismilla se u Kur'anu ponavlja 114 puta 19 x 6 = 114

Bismilla se sastoji od riječi: ism, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim; Prva riječ "ism" (što znači "ime") nalazi se 19 puta u Kur'anu 19 x 1

Riječ "Allah" (bog) se nalazi u Kur'anu 2698 puta 19 x 142 = 2698

Slijedeća riječ "Ar-Rahman" (najmilostiviji) 57 puta 19 x 3 = 57

Zadnja riječ u Bismilli "Ar-Rahim", 114 puta 19 x 6 = 114

  

Sve ovo bi bilo vrlo teško proračunati i izbrojiti naročito za našeg Poslanika koji nije znao da čita i piše (Kur'an, 7:157).

 

Na početku nekih sura u Kur'anu nalaze se "inicijali", "mukatta'at" ili skraćeni glasovi (npr. Elif Lam Mim, Ja Sin). Oni na prvi pogled nemaju nikakvo značenje. Svemogući Bog nas uči u 8 sura da kur'anski inicijali "sadrže kur'ansko čudo" (to su sura: 10, 12, 13, 15, 25, 27, 28, 31). Treba zapaziti da Kur'an koristi riječ "ajet" da označi "čudo".

 

U ovim Kur'anskim inicijalima nalazi se 14 arapskih glasova koji sačinjavaju 14 kombinacija i ponavljaju se u 29 sura (14 + 14 + 29 = 57) 19 x 3 = 57

Prva sura sa "inicijalom" koja je objavljena Muhammedu s.a.v.s. je Al-Qalam (68). Ona ima glas "n" ili "nun". "Nun" se u ovoj suri ponavlja 133 puta 19 x 7 = 133

Sura Aš-Šura ima kombinaciju od 5 glasova : "ha" "mim" "ajn" "sin" "qaf". Ako saberemo sve ove glasove dobit ćemo iznos 570 19 x 30 = 570

 

Ovdje se radi o egzaktnim činjenicama u koje se može uvjeriti svako ko vidi i ko zna da broji. Ne treba poznavati arapski jezik - npr. jednostavno traži "glavu sa dvije tačke" (slovo "qaf" zajednički nazivnik u surama 42 i 50)

 

50.-ta sura ima 57 tih "glava" (qaf) i 42.-ga sura isto tako 57, 19 x 3 = 57

Gornje dvije sure imaju 114 qaf-ova i može se pretpostaviti da qaf predstavlja Kur'an ("qaf" je prvo slovo riječi Kur'an; 114 qaf-ova - 114 sura u Kur'anu) 19 x 6 = 114

Pored qaf i nun, samo još jedan inicijal se sastoji od jednog glasa (harfa) - "sad" (38.-ma sura). "sad" se u kombinaciji "inicijala" nalazi još u 7. i 19.-oj suri. Sve ukupno ima 152 "sad" 19 x 8 = 152

 

Mogućnost ovakve matematičke "slučajnosti" u Kur'anu bazirane na broju 19, prema proračunu kompjutera je Šest stotina i dvadeset i šest septilijuna prema 1. Ili, radi boljeg razumijevanja, to je cifra sa 42 nule: 626,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000