apfel1022Djevojke, one su poput jabuka na stablima.

Najbolje se nalaze na vrhu stabla.

Ljudi ne žele doći do najboljih,

 jer se boje da će pasti i - ozlijediti se.

Umjesto toga, uzimaju truhle jabuke koje su pale na zemlju, i koje,

iako nisu tako dobre, do njih lakše dođu.

Zato jabuke koje se nalaze na vrhu stabla,

misle da s njima nešto nije u redu,

dok su zapravo one veličanstvene.

Jednostavno, moraju biti strpljive i čekati da pravi čovjek dođe,

onaj koji je tako hrabar da se popne do vrha stabla zbog njih.

 Ne smijemo pasti da nas dohvate, tko nas treba i voli napravit će sve da dođe do nas.

Žena je izašla iz rebra muškarca,

a ne iz nogu da bude gažena,

niti iz glave da bude nadmoćna.

Nego sa boka da bude jednaka,

ispod ruke da bude zaštićena,

i blizu srca da bude voljena.