Paltriča se kako je neki čovjek želio da bude evlija- onaj čija se dova prima, da sve što zamoli bude kabul kod Allaha, pa makar u tome bila i propast.

Jednog dana se doseli jednom šejhu čija dova bijaše kabul kod Allaha, služio ga godinama s ciljem da dostigne njegovu deredžu.

Šejh mu reče:

-Da bi dova bila uslišana postoje šarti od koji su da samo jedeš halal opskrbu, da u belajima budeš strpljiv, blag i dalekovid.

Božiji poslanik Muhammed, a.s., je u Taifu doživio najveće uvrede, psovke, laži, čak su ga i kamenovali. Na sve to on je samo Allahu upućivao dovu tražeći za njih oprost.  (Bože, uputi moj narod jer oni ne znaju! Nije se na njih ljutio i pokazivao znakove srdžbe, nego je Allahu upućivao dovu tražeći oprost za njih).

-Posjeduješ li ti šta od ovih svojstava?, upita ga šejh.

-Obećavam ti da ću se držati sabura i blagosti i da neću doviti osim za ono što će biti od koristi meni i ljudima.

-Danas ćemo se moći uvjeriti u tvoju iskrenost, emanet, strpljivost i dobroćudnost-reče šejh.

- Isprobaj, naći ćeš ono čime ćeš biti zadovoljan.

Šejh izađe i uhvati živog miša te ga sveza i umota u komad svilene tkanine. Taj komad opet umota u komad tkanine druge boje, a ovaj, opet, u treći komad svilene tkanine drugačije boje...

-Ovo je poklon za mog prijatelja koji živi nedaleko od nas u drugom gradu, pa odnesi mu to. Nemoj da bi ga otvarao-reče mu šejh.

-Kako ti kažeš, neću se ogriješiti o tvoju naredbu i čuvat ću emanet.

Šejh izađe za njim da ga isprati ponavljajući mu svoju oporuku, da dobro čuva poklon, da ga ne otvara i da u njemu ništa ne mijenja.

Tako čovjek krenu na put noseći poklon žarko žudeći da izvrši šejhovu oporuku.

Nakon što je dugo saburio na putu ga saleti šejtan te mu došapnu:

-Kakva je to hedija? Zbog čega mi je ponavljao da to dobro čuvam? Možda se radi o vrlo skupocjenoj stvari! Ne bi ništa naškodilo kad bih ja saznao o čemu se radi, pa to ponovo zamotao kako je bilo.

Zatraži zaštitu od Allaha od takve pomisli, i vesvese nestade. Malo zatim ponovo mu dođe isti signal, te reče:

-Možda je u ovome poklonu skrivena tajna. Ako je otkriješ, prikratit ćeš put i doći ćeš do onoga što želiš.

Konačno nestade i sabura. Odmota prvu krpu i naježi se, zatim drugu, treću, pa zadrhta. Kad ono miš koji mu nakon što ga odmota i oslobodi-skoči u lice!

Ljut i pun srdžbe vrati se šejhu te reče:

-Šta te navede da se sa mnom izigravaš i da praviš šegačinu. Ja sam se prevario. Potrošio sam mnogo vremena služeći te. Šejh mu se nasmija, otpusti ga iz svoje službe riječima:

-Povjerio sam ti miša pa si iznevjerio emanet. Kako da ti vjerujem kada budeš bio od onih čija će dova biti uslišana? Kada doviš protiv onoga koji ti je učinio mali ezijet da ga Allah uništi i da mu dadne propast.

Čovjek se postidi tih riječi i krenu svojim putem.