mahrama zenaZaista je danas tužno što je u Islamu žena ostala bez svojih prava i slobode.
"Islam je dao apsolutno sva prava ženi, ali muslimani su ih oduzeli"-Resul Mehmedović

Ali zbog čega? Ko stoji iza toga?
Pogledat ćemo i analizirati hadise u vezi ove teme.
Svjesni smo danas mnogih doktrina i pogrešnih tumačenja ajeta i hadisa.
U ovom slučaju, naravno kao i mnogim drugim slučajevima, baš to se desilo,a ostavilo je katastrofalne posljedice.

Ovdje, imamo hadis od Ibn Omara, a prenesen je u: Musnad Ahmad, Abu Davud, u Sahih Muslim, Sahih Buhari.
Ibn Omar je rekao da je čuo od Poslanika, kako nije dopušteno ženi preputovati put, bez staratelja,koji traje, tri puna dana. 
Dok se u Muslimu spominje putovanje od tri noći, jednoj noći ili jednom danu i jednoj noći.

Ali, idemo sada na nešto zanimljivo.
Abu Sayid al-Khudri je prenio da je čuo od Poslanika da, žena ne smije krenuti na putovanje koje traje tri puna dana i više. (Sahih Muslim, Termizi, Abu Davu, Musnad Ahmed).
Ibn Abbas ipak prenosi da žena ne smije putovati bez staratelja, ali nije pomenuo koliko dana, ali se dalje nastavlja; onda je osoba rekla Poslaniku: "Oh, moja žena je već otišla na hadždž, a ja sam odabran da idem u borbu".
Poslanik je odgovorio da ipak ode s njom na hadždž.
I većina učenjaka su se usaglasila da se ovdje ne govori o nikakvom napuštanju kuće,izlasku u grad itd.
A većina učenjaka u prošlosti su rekli da žena ne može ići na dugo putovanje bez staratelja, to je bilo
njihovo shvaćanje ovih hadisa.
Ali šta ako žena želi ići na hadždž? Jer Allah u Kur'anu kazuje da su ljudi obavezni otići na hadždž.
Što se tiče mišljenja određenih učenjaka kažu da može ići, da to nije problem.
Neki od selefija poput: Ibn Sirin, Ibn Jubayr (Student Ibn Abassa)...
Šafijski mezheb kaže da može ići sa grupom žena.
Hanefijski mezheb kaže: Ako žena putuje preko tri dana na hadždž, onda mora imati staratelja sa sobom.
Hanbelijski mezheb se također slaže sa tim.

Ovo su samo neka klasična shvaćanja hadisa.
Međutim, da se vratimo na problem.

Imam Abu Hanifa je zapravo htio učiniti život što lakšim ženama, te je želio da ide sa tim da, žene mogu same putovati tri dana i noći.
Ali nažalost, njegov mezheb je počeo gubiti razum, pa su dane konvertovali u milje.
Ibn Abidin, iako jako dobar učenjak, naškodio je mnogo Hanefijskom mezhebu, te je rekao da ne želi ići sa mišljenjem Abu Hanife, nego da se uzme primjer jednog dana i noći, te je konvertovao dane u milje, tačnije 48 milja što je 77km, također je rekao i da je žena nesposobna putovati 77km.
I tužno je to što se ovo danas uči i što se uzima ovo "razmišljanje" i mišljenje, pogotovu na zapadu.
Što je još gore, UK (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske) mediji su ovo uzeli kao zvanični stav Islama, i tako su se izrugivali i čudili ovom zakonu i stavu.
Išli su tako daleko da su odobravali da žena može putovati 76,99km, ali taj posljednji korak je haram. Apsurd.
Čisto parazitsko uništavanje vjere, vrijeđanje samog Boga i sunneta Poslanika, Muhameda s.a.v.s.
Ali, može i gore od ovoga, ako ste misli da ne može, Saudijske Selefije na ovo pitanje su odgovorili da je apsolutno haram, bez obzira da li se radi u dugom ili kratkom putovanju.
Shaykh Bin Baz (Selefija), je upitan od strane saudijske učiteljice, da li može putovati autobusom na neka lokalna mjesta, koja prelaze 77km, ili manje, naravno bez pratitelja, staratelja, jer imaju sjednice, predavanja itd., naravno Šejh Bin Baz je rekao da apsolutno ne može i da je to haram, jer je protiv hadisa Poslanika.

Šta se ovdje zapravo dešava?
Hadisi, koje sam citirao, koje je Poslanik s.a.v.s. rekao, nisu bili u svrhu toga da se postave granice, nego je htio osigurati, obezbijediti  i zaštiti žene.
Tokom njegovom života, Medina i muslimanska naselja su bila pod napadima od strane ogromnih neprijatelja, plemena, koalicija protiv Poslanika; Al-Ahzab, Banu Nadir, Ghatfan i druga susjedna plemena. Shodno tome, opasnost koja je vrebala sa svih strana, Poslanik je savjetovao da nije dobro niti pametno putovati duže od jedan dan, međutim kako su se određene teritorije oslobađale, tako je Poslanik povećavao i broj dana, kada bi se oslobodila neka susjedna teritorija, ili malo dalje, bilo je dva dana, pa tri itd.
Na ovaj način, Poslanik je samo htio da se zbrine, da sačuva i spasi žene.
Muškarci su također bili meta, da, ali žene su jednostavno bile lakša i sigurnija meta tim ljudima.

Kako ovo sve možemo dokazati?

Idemo sada na hadis iz Buharija, u kojem se sada Poslanik obraća jednom prijatelju po imenu Adi ibn Hatim.
Poslanik ga je upitao; Ya Adi, da li znaš gdje je Al-Hirah?

-Al-Hirah je bio drevni grad u Mezopotamiji smješten južno od današnje Kufe u južnom središnjem Iraku, koji je bio, u to vrijeme, jako daleko od Arapskog poluotoka.

Adi odgovora: Da, čuo sam za to mjesto.
Poslanik onda dalje kaže: Ya Adi, ako poživiš dugo, vidjet ćeš, zasigurno ćeš vidjeti,putnicu polazeći iz Al-Hire u Mekku, i tavafit će sama i neće se bojati nikog, osim Boga.
A u drugom rivajetu piše da mu je Poslanik rekao da će putnica, bez ikoga, sama doći u Mekku,tavafit će sama i neće se bojati nikog, osim Boga.
Adi ibn Hatim je zatim rekao: Kada mi je poslanik to rekao, pomislio sam, kako će se to desiti, da će putnica doći sama i tavafiti u ovakvom stanju pljačke, napada, masakra, nemirnog stanja koja ova plemena prouzrokuju. Razmišljao je o opasnosti.
Ali, onda je rekao: Tako mi Boga, u mojoj starosti, vidio sam ženu koja dolazi iz toga mjesta u Mekku, sama  ne bojeći se nikog, osim Boga. 

Takva se stabilnost uspostavila u toj regiji, oblasti, da je bilo sigurno za ženu da dođe sama tavafi i vrati se, a da je niko ne uznemiri, napadne, opljačka itd.
I samim tim, manifestovalo se proročanstvo Poslanika s.a.v.s. u vezi tog stanja.

Vidite li sada o čemu se zapravo radi?
Koliko su slijepo donosili zakone i odluke, fetve i zabrane za žene,pogrešnim tumačenjem i shvaćanjem hadisa.
Nažalost, ovo je samo jedan od slučajeva sa kojim se danas susrećemo, pogotovo kada je u pitanju žena i njena prava.
Vidimo da u nekim državama, a negdje i kod nas, žene ne smiju napustitu kuću jer su tako shvatili ove hadise, ne upitavši se,da li ovo ima smisla, i kako to sve ne ulazi u kontradiktornost samom sunnetu i Kur'anu?
Čista manipulacija, i van svake granice razuma.

Priredio: Ernad Dedović
dzematrahic.ba