Profesorica Mirsada Karibašić, je rođena  07.08.1986. godine u Brčkom. Osnovnu školu je završila u Gornjem Rahiću, te bila učenica generacije. Nakon toga odlazi u Tuzlu, gdje se u periodu 2001.-2005. godine školuje u Behram-begovoj medresi. Srednju školu je također završila sa superodličnim uspjehom, te dobila zvanje mualime.

 

2005. godine upisuje se na Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, odsjek matematika. Primljena je među redovne studente i sve četiri godine odslušala u roku. U junu 2009. godine je odslušala posljednji, osmi semestar i tada su joj ostala još tri ispita do diplomskog. Diplomirala  je prije mjesec dana 26.05.2010. godine sa ocjenom 10. Prosjek ocjena je bio 8.38.

 

Tokom školovanja je išla na razna takmičenja, među kojima su i takmičenja iz matematike. Na svim takmičenjima je postizala jako dobre rezultate, a diplome, pohvale i nagrade bili su posebni poticaji. U slobodno vrijeme je davala privatne časove iz matematike, što i sada radi.

 

Od stranih jezika poznaje latinski, arapski, njemački i engleski jezik, ali sa svakim od njih je postigla samo početni nivo. Što se tiče rada na računaru, nivo njeng znanja je srednji. Najčešće koristi Word, PowerPoint, Scientific, Internet, Excel.