U ovom prilogu objavljujemo početak izgradnje spomenika poginulima borcima u mjesnoj zajednici Gornji Rahić te ujedno ga i predstavljamo, njegov opis od kojeg materijala će biti kao i crtež istog. Četrtog oktobra radovi su krenuli na izgradnji spomenika šehidima Rahića. Spomenik će se nalaziti u samom centru u parku, ima će oblik kapije kao što je u samom glavnom šehidskom mezarju. Izgradnja spomenika će koštati negdje oko 18 hiljada maraka. Radove izvodi renominirana firma D.O.O.“Bijelić-gradnja“ Brčko.Očekuje se završetak radova do kraja oktobra ako sve bude teklo po planu. Mjesna zajednica je bila podnosioc zahtjeva izgradnje spomenika i naravno imala je sastanak sa porodicama poginulih boraca iz ove mjesne zajednice. Tako da su porodice poginulih boraca nosioci finansija odnosno prikupljanja novca za ovaj spomenik, tako da imate i žiro račune kojima će oni upravljati odnosno isplatit  izvođača radova. Ovom prilikom kao vaš informativno/edukativni portal na ovom području Brčko distrikta pozivamo sve zainteresovane patriote da pomognu da se ovaj projekat uspješno završi u što kraćem roku naročito se to odnosi na domaćine Gornjeg Rahića,a posebno na inozemstvo da  se uključi u ovaj značajan projekat.

TEHNIČKI OPIS Spomenik II bataljon u 108/215-e Viteške Brigade Armije BiH

SITUACIJA

Predmet glavnog projekta je izgradnja i postavljanje spomenika II bataljonu 108/215-e Viteške Brigade Armije BiH a na zahtjev Udruženja građana MZ Gornji Rahić u urbanom području Gornji Rahić. Šira lokacija je područje Gornjeg Rahića gdje je formiran II Bataljon pomenute brigade. Uža lokacija na kojoj se predviđa izgradnja spomenika nalazi se u samom centru naseljenog mjesta G. Rahić. Motiv i razlog za podizanje i izgradnju spomenika je namjera da se za navijek obilježi mjesto i zadrže sjećanja na sve borce ovog bataljona. Spomenik je slobodnostojeći i bit će izgrađen od čvrstog materijala (bijeli armirani beton). Dimenzije horizontalnog gabarita spomenika sa popločanim platoom su 6,20 x 5,60 m.

Objekat će biti priključen na sopstvenu mrežu instalacija (voda i kanalizacija), što je prikazano situaciono sa elektroinstalacije na postojeću mrežu, s tim da će se raditi šaht za smještaj vodene pumpe, gdje je taj dio dovoda el. Instalacija urađen u projektu elektroinstalacija.

Ukupna korisna površina spomenika sa platoom iznosi 34,72 m2, umanjeno za 3% iznosi:Ukupno sa umanjenjem je: 33,68 m2

KONSTRUKCIJA

Kompletan spomenik kako je predviđeno detaljnim nacrtima bit će izrađen od bijelog armiranog betona. Sve vidljive strane moraju se brusiti, a potom poslije sušenja treba da budu štokovane, osim rubnih traka na svim uglovima. Sve trake su širine 30 mm. Na spomeniku predviđeno je da se izradi mesingani Ljiljan veličine date u nacrtu i Glavnog projekta, kao i ploča sa natpisom imena.

Kao osnovni element spomenika je bijeli slavoluk koji simbolizira slavu onih kojima je spomenik namijenjen. Ostali sadržaji uz slavoluk su bazen sa vodoskokom u koji se prskajući ulijeva voda iz slavoluka.

 Također sa vanjske strane slavoluka predviđaju se dvije česme koje će služiti građanima i prolaznicima da ugase žeđ.

Oko bazena predviđeno je postavljanje mesinganih ploča sa ispisanim imenima boraca pomenutog bataljona. Dakle spomenik je od armiranog bijelog betona obrađenog u kombinaciji sa mesinganim intarzijama.

Neophodno je izvršiti priključak vode i kanalizacije uz saglasnost nadležne institucije, kao i elektroinstalacija a sve prema projektu.

NA PLOČI ĆE PISATI:

S NADOM DA SE NIKADA NEĆE ZABORAVITI HRABROST I ŽRTVA ONIH ŠTO POLOŽIŠE ŽIVOT KAO ŠEHIDI NA SJEVERNOJ KAPIJI BOSNE.

ZAHVALNI MJEŠTANI GORNJEG RAHIĆA PODIŽU OVAJ SPOMENIK.

I NE RECITE ZA ONE KOJI SU POGINULI NA BOŽIJEM PUTU MRTVI SU, NE ONI SU ŽIVI SAMO VI TO NE OSJEĆATE.

R/b

Prezime

ime oca

ime

god. rođenja

god. pogibije

01.

ČANDIĆ

AHMET

ŠEFIK

1971

1992

02.

ĐONLIĆ

HUSEJN

NUSRET  ^

1955

1992

03.

KOMBIĆ

FIKRET

FADIL

1968

1992

04.

HASIKIĆ

MUSTAFA

NERMIN

1973

1992

05.

ŠABANOVIĆ

RAZIM

SALIf/

1971

1992

06.

HERCEGOVAC

REDZEP

ADMIR

1972

1992

07.

LIŠIĆ

SULEJMAN

SALKO

1951

1992

08.

BAJRAKTAREVIĆ

MURADIF

ASMIR

1971

1993

09.

OKIČIĆ

MEHO

FAHRUDIN

1963

1993

10.

LISIĆ

FERID

NEDZIB

1969

1993

11.

ŠEĆERBEGOVIĆ

MEHMED

MUHAMED

1952

1993

12.

MUHAREMOVIĆ

ZEJDULAH

ADMIRA

1966

1993

13.

ŠIŠIĆ

HADZIP

ISMET

1952

1993

14.

LIŠIĆ

BEGO

SAMIR

1971

1993

15.

DEDIĆ

MUSTAFA

SULEJMAN

1960

1993

16.

IBRANOVIC

HASAN

HASIB

1973

1993

17.

MEHIĆ

HASAN

SULJO

1946

1993

18.

KARALIĆ

ABDULAH

HAŠIM

1971

1993

19.

LISIĆ

ABDULAH

ADNAN

1972

1993

20.

KEŠINOVIĆ

FADIL

ZAHID

1973

1993

21.

SUKANOVIĆ

SALIH

SENAD

1968

1993

22.

KARALIC

AVDO

ASIM

1972

1994

23.

MEHMEDOVIĆ

MEHMEDALIJA

IBRAHIM

1956

1994

24.

IBRANOVIĆ

SAFET

SEAD

1967

 1995

25.

ŠEĆERBEGOVIĆ

ISMET

EMIR

1954

Umro 1996

26.

KARALIĆ

HALIL

RESID

1938

Umro 1996

27.

ZLATIĆ

BESLAGA

MUHAMED

1957

Umro 1998

 Uplate možete vršiti na sledeće račune:

Uplate u KM  vršiti na račun:

NLB TUZLANSKA BANKA D.D TUZLA

1327300000000566 POZIV NA BROJ 103002869

Svrha:Donacija za izgradnju spomenika šehidima G.Rahića

 Devizni Računa:

NLB TUZLANSKA BANKA D.D TUZLA

BIC:TBTUBA22 swit

BA391322410300293168 IBAN

Broj partije/poziv na broj:103002931

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Svrha:Donacija za izgradnju spomenika šehidima G.Rahića

dzematrahic.ba