Rekao je Uzviseni Allah:» Allah ima najljepsa imena,i vi Ga zovite njima,a klonite se onih koji iskrecu Njegova imena »
Rekao je Poslanik a.s.:»Uistinu Allah ima devedeste i devet imena,pa ko ih obuhvati (tj.nauci ih,spozna njihova znacenja i bude se vladao po njima),uci ce u Dzennet»
U drugom hadisu se navodi» Molim Te, Allahu sa svakim Tvojim imenom kojim si Sebe nazvao ,ili koje si objavio u Svojoj Knjizi ili kojem si poducio nekoga od Svojih robova, ili koje si ostavio za Sebe u Svome tajnom znanju da ucinis Kur'an Uzviseni proljecem moga srca»
Ovaj hadis jasan je dokaz da Allah Uzviseni ima vise od 99 imena i da je neka  dostavio kroz Kur'an i Sunnet, a da je neka ostavio kod sebe u svome skrivenom Znanju. A Allah najbolje zna!
 
 
 
"Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima."      (Kur'an, 8:20 )
"Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima."                        (Kur'an, 7:180)
"On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara,
Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena."                (Kur'an, 59:24)

1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema هُو الله الذّي لا إلَه إلاّ هُو
2. Er-Rahman - Blagi الرّحمان
3. Er-Rahim - Milostivi الرّحيم
4. EI-Meliku - Vladar المَلِك
5. EI-Kuddusu - Sveti القُدّوس
6. Es-Selamu - Čist od mana السّلام
7. EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja المُؤمن
8. EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost المُهَيْمِن
9. EI-Azizu - Koji sve pazi i prati العزيز
10. EI-Džebbaru - Snažni الجبّار
11. EI-Mutekebbiru - Silni المُتَكَبِّر
12. EI-Haliku - Stvaralac الخالق
13. EI-Bari'u - Koji divno stvara البارئ
14. EI-Musavviru - Koji likove daje المُصَوِّر
15. EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta الغفّار
16. EI-Kahharu - Koji nadvladava القهّار
17. EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja الوهّاب
18. Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje الرزّاق
19. EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara الفتّاح
20. EI-Alimu - Koji sve zna العليم
21. EI-Kabidu - Koji steže القابض
22. EI-Basitu - Koji pruža الباسط
23. EI-Hafidu - Koji spušta الخافض
24. Er-Rafiu - Koji diže الرّافع
25. EI-Muizzu - Koji uzvisuje المُعِزّ
26. EI-Muzillu - Koji ponizuje المُذِلّ
27. Es-Semiu - Koji sve čuje السّميع
28. EI-Besiru - Koji sve vidi البصير
29. EI-Hakemu - Sudac الحكم
30. EI-Adlu - Pravedni العدل
31. EI-Latifu - Dobri اللطيف
32. EI-Habiru - O svemu obaviješteniالخبير
33. EI-Halimu - Blagi الحليم
34. EI-Azimu - Veliki العظيم
35. EI-Gaffuru - Koji prašta الغفور
36. Eš-Šekuru - Koji je zahvalan الشّكور
37. EI-Alijju - Visoki العليّ
ا38. EI-Kebiru - Veliki  الكبير
39. EI-Hafizu - Koji čuva الحفيظ
40. EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava المُقيت
41. EI-Hasibu - Koji obračun svodi الحسيب
42. EI-Dželilu - Veličanstveni الجليل
43. EI-Kerimu - Plemeniti الكريم
44. Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret الرقيب
45. EI-Mudžibu - Koji molbe prima المجيب
46. EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata الواسع
47. EI-Hakimu - Mudri الحكيم
48. EI-Vedudu - Koji voli الودود
49. EI-Medžidu - Slavljeni المجيد
50. EI-Baisu - Koji proživljuje الباعث
51. Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok الشّهيد
52. EI-Hakku - Vrhovna Istina الحقّ
53. EI-Vekilu - Sveopći Staratelj الوكيل
54. EI-Kavijju - Moćni القوي
55. EI-Metinu - Čvrsti المتين
56. EI-Velijju - Zaštitnik الوليّ
57. EI-Hamidu - Hvaljeni الحميد
58. EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna المُحصي
59. EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac المُبدئ
60. EI-Muidu - Konačni proživitelj المُعيد
61. EI-Muhji - Koji život daje المُحيي
62. EI-Mumitu - Koji smrt daje المُميت
63. EI-Hajju - Živi الحيّ
64. EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava القيّوم
65. EI-Vadžidu - Imućni الواجد
66. EI-Madžidu - Slavni الماجد
67. EI-Vahidu - Jedini الواحد
68. Es-Samedu - Kome se svako obraća الصّمد
69. EI-Kadiru - Svemoćni القادر
70. EI-Muktediru - Koji sve može المُقتدر
71. EI-Mukaddimu - Koji unapređuje المُقدِّم
72. EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja المُؤخّر
73. EI-Evvelu - Prvi الأوّل
74. EI-Ahiru - Posljednji الآخر
75. Ez-Zahiru - Jasni الظّاهر
76. EI-Batinu - Skriveni الباطن
77. EI-Valiju - Koji upravlja الوالي
78. EI-Mutealiju - Svevišnji المُتعالي
79. EI-Berru - Dobročinitelj البرّ
80. Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava التّوّاب
81. EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan المُنْتَقِم
82. EI-Afuvvu - Koji oprašta ّالعفُو
83. Er-Reufu - Samilosni الرّؤف
84. Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova مالك المُلك
85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji ذو الجلال والإكرام
86. EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde المُقسط
87. EI-Džami'u - Koji sve okuplja الجامع
88. EI-Ganijju - Koji je bogat الغنيّ
89. EI-Mugni - Koji daje bogatstvo المُغْني
90. EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo المانع
91. Ed-Darru - Koji stvara štetu الضّار
92. En-Nafi'u - Koji stvara korist النّافع
93. En-Nuru - Sveopće svjetlo النّور
94. EI-Hadi - Koji upućuje الهادي
95. EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega) البديع
96. El-Baki - Vječiti الباقي
97. EI-Varisu - Konačni nasljednik svega الوارث
98. Er-Rešidu - Upućivač na dobro الرّشيد
99. Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom  الصّبور 

Najveće Božije ime El-Ismu-l-A`zam, sadražano je, kao i ostala Allahova imena u Kur`anu. U hadisima Allahovog Poslanika kaže se da će Allah primiti dovu onog ko mu se obrati tim imenom, ali nam nije rekao koje je to ime kako bi nas podstakao da što više učimo Kur`an.