Sarajevska vijećnica ima dvojnika u Kairu. Radi se o današnjoj Egipatskoj biblioteci koja je našem ahitekti poslužila kao uzor. Naime, prije nego li se krenulo sa gradnjom Vijećnice, arhitekta Vitek je proboravio neko vrijeme u Kairu da pronađe uzor prema kome bi izgradio jedan od današnjih simbola Sarajeva. Crtao je, skicirao, zagledao. Naišao je i na ovu zgradu, sadašnju biblioteku, u pseudomaurskom stilu koja je na njega ostavila najdublji dojam. Kada se vratio u Sarajevo započeo je projekat Vijećnice koja je dovršena 1896. godine. kažu da nije bio zadovoljan sa svojim projektom, ali prema svemu sudeći Vitek je nadmašio i sami uzor u Kairu. Vijećnica je bila i ostala jedan od simbola Sarajeva. Spalili su je Srbi sa sarajevskih brda i uništili nenadoknadivi knjiški fond koji je tu bio smješten s obzirom da je u Vijećnici bila smještena Narodna i univerzitetska biblioteka. Oduvijek su ljudi iščašenog uma, mrzitelji lijepog, uništavali sve što nije njihovo makar ono imalo i neprocjenjivu kulturno-historisku vrijednost kao što je slučaj i sa našom popularnom Vijećnicom. Naš snimak Vijećnice potječe neposredno nakon požara, još se vidi dim koji“guta“ posljednje ostatke vrijednih knjiga i rukopisa.

A.M.