Neka lisica zateče jednog pijetla kako se popeo na neko drvo i pjeva.
Šta tu radiš?
- upita ga lisica.
Evo, okujišem. - odgovori pijetao,
Deder časak okujiši - reče lisica -
pa siđi dolje da džematile klanjamo.
Pijetao se dosjeti da ga lisica hoće prevariti, te joj povika
:
Evo, dok ja okujišem, utom će se još džemata skupiti pa ćemo svi zajedno klanjati.
A ko bi imao još doći?
-
upita ga lisica.
Eno pogledaj
-
reče pijetao i pokaza prema selu.
Lisica pogleda onamo i opazi lovca s dvoje kerčadi gdje se penje uza stranu.

Kad ugleda pse, lisica se prepade i povika:
Klanjajte vi, sad ću se ja vratiti, jer sam izgubila abdest - i podbrusi pete.