altU jednoj avliji domaćica baci kukuruz /žito kokoškama. Sve su koke mirno kljucale, samo su se dvije svađale. Nisu se mogle dogovoriti kojoj pripada više

 kukuruza/žita.

Dok su se one svađale, druge koke su pojele sve.

 

Svađalice ostadoše gladne.

 

 

Zapamti:

Dok se dvoje svađa, treći se koristi.