Kolumna

altPromatrajući naše džemate, džamije i sve veći broj prisutnih bicikladi ispred džamije govori u prilog da se mnogi odlučuju za nabavku ovog korisnog prijevoznog sredstva koje ne košta puno kako bi lakše dolazili na redovne namaze.

Svakim danom ovaj trend je u porastu,a s druge strane biciklo je i sa zdravstvene i ekonomske računice jako dobra navika koja ljudima olakšava obavljanje njihovih potreba širokog spektra,kako reko-smo od rekreacije,kupovine namjernica do prodavnice,tržnog centra pa sve do kako smo naveli do olakšanog bržeg dolaska do džamije na svakodnevne namaze. Jer, luksuz je danas biti udaljen od centra gdje se nalaze prodavnice,banke,zelene pijace,džamije udaljene svega nekoliko stotina metara i doći sa autom (osim nužne potrebe i brzine obavljanja nekog posla). To je jednom riječju rasipnički mentakni sklop koji dugo ne može trajati koji se ogleda na potrošnji goriva i dijelova spomenutog ljubimca auta i motora. S druge strane biciklo nije nikakav zagađivač i onečišćač zraka jer ne koristi nikakva galtoriva za sagorijevanje kao što to koriste nabrojana prijevozna sredstva.Naravno onaj koji je sasvim daleko od spomenutih dijelova usluge je često prinuđen na svakodnevne usluge automobila zbog ponekad kratkoće vremena obavljanja poslova na vrijeme.

Ova pojava povećanja bicikladi u saobraćaju i ispred naših džamija daje signal nadležnim za ove prostore da rješavaju taj „problem“ smještaja bickladi u budućnosti odnosno parkinga za njih. Kada se uzme u obzir da je biciklo malo i lahko prevozno sredstvo za njega nije teško obezbijedit prostor na našim zelenim površinama pored asfaltnih i betonskih staza. S druge strane, biciklo je i sa zdravstvene strane korisno i korisnije od auta i motora,zbog napora koje mišići nogu doprinose rekreaciji tijela korisnika ovog prijevoznog sredstva.

Biciklo ima jednu mahanu što korisniku prilikom padavina kiše i snijega ne može garantovati da ne pokisne odnosno ne može ga zaštititi od hladnoće i vlage, pa očekivat je u budućnosti kakve izume i za ovaj ambijent korisnika bicikla kako bi kada je kiša i zima bilo udobno koristiti prijevozno sredstvo biciklo,korisno i jeftino prijevozno sredstvo.

Piše:Hamid Hasikić

dzematrahic.ba