Kaligrafija – poetska ljepota harfova (I)

alt 

Čudesno putovanje nastavljamo pričom o vezanim harfovima, koji stoljećima daju život izblijedjelim papirima, zidovima džamija, kvadratnim ili kružnim stubovima, velikim portalima, munarama i kupolama. I zaista, ima nešto posebno u savijenim harfovima, koji nanizani jedan do drugog poput bisera u đerdanu, daju osjećaj da nikada ne završavaju. Bilo da je objekat posmatranja samo jedan harf ili cijeli tomovi knjiga ispisani upravo kaligrafijom, kompozicija se čini gotovo čarobnom. Možda se ljepota krije u samom imenu kaligrafije koje nagovještava ljepotu. Putovanje krajolikom apstraktne umjetnosti je upravo počelo.

 

Umjetnost lijepog pisanja svoju formu podiže na arapskom pismu. Brzim koracima, apstraktni motivi, arabeske i kaligrafija postaju vodeći izrazi dekorativne islamske umjetnosti. Naravno, kaligrafija je u svojoj suštini najviše povezana sa očuvanjem Kur’ana, te zbog toga postaje izuzetno cijenjena i jedan od najdivnijih vrhova islamske vizualne umjetnosti.

 

 

altInstrument koji se koristi za pisanje kaligrafije, odveć tradicionalan, naziva se qalam a pravi se od sušene trske ili bambusa. Tinta se pomno bira, da bi u toku pisanja mogla da promijeni intenzitet boje. U tom slučaju kompozicija postaje znatno dinamičnija i efektivnija.

 

Sva raskošna ljepota vizualnog izraza koju sa sobom nosi kaligrafija, nije se zadržavala samo na papirima i zidovima, nego je ukrašavala i kovanice. 692. godine, Islamski halifat u potpunosti je reformisao izgled kovanica, pa su one, nakon što su bile ukrašavane slikovnim tretmanima, postale umjetnička platna za harfove. Najviše su bile ukrašavane ajetima iz Kur’ana.

alt 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U desetom stoljeću umjetnost lijepog pisanja dobija novi kanvas. Perzijanci, koji su prešli na Islam, počeli su tkati harfove na svilu visokog kvaliteta.

alt 

 


 

 

Prvi rukopis, koji se koristio u ispisivanju Kur’ana časnog i kao arhitektonska dekoracija, jeste kufic. Karakteristike ovog rukopisa ogledaju se u pisanju ugaonim harfovima, horizontalnim formatom sa debelim proširenim potezima.  Vremenom je kufic rukopis postao razvijen u različitim formama, od isprepletenih harfova sa cvijetnim ornamentom (floriated kufic) do harfova utkanih u čvorove.

 

Varijacije kufic rukopisa:

alt 

 

Ime rukopisa: kufic

Upotreba: Kur’an, arhitektonske dekoracije, tkanina, tepisi

 

alt 

 

Ime rukopisa: floriated kufic (cvijetni)

Upotreba: Kur’an, keramika, metal

 

alt 

Ime rukopisa: knotted/plaited kufic

Upotreba: Kur’an, arhitektonska dekoracija

 

alt 

Ime rukopisa: “New style” kufic

Upotreba: Kur’an, arhitektonska dekoracija

 

Umjetnost kaligrafije je svoje granice proširila upotrebom mnogo različitih rukopisa:

 

alt 

Ime rukopisa: naskh

Upotreba: rukopisi, keramika, pločice

 

alt 

Ime rukopisa: thuluth

Upotreba: Kur’an, arhitektura, metal, keramika

 

alt 

Ime rukopisa: muhaqqaq

Upotreba: Kur’an, arhitektura, metal, keramika

 

alt 

Ime rukopisa: rayhani

Upotreba: pisma, poslanice, ugovori, ukazi i arhitektura

 

Referense:

Luca Mozzati, 2010, Islamska arhitektura, BTC Šahinpašić, Zagreb

Ancient Islamic/Arabic coins, AR, Ancient resource (http://www.ancientresource.com/lots/islamic_arabic/islamicarabic_coins.html)

Images – Google images

 

Department of Islamic Art. “Calligraphy in Islamic Art.”

In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The

Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.

metmuseum.org/toah/hd/cali/hd_cali.htm (October 2001).

 

Piše:Maida Halilović

dzematrahic.ba